Munkavédelem

A munkabalesetek, foglalkozási ártalmak és foglalkozási megbetegedések megelőzésére minden vállalkozás érdeke az alapvető munkavédelmi előírások teljesítése. A munkavédelem területére vonatkozó jogszabályok figyelembevételével készítjük fel cégét, hogy biztonságos, előírásoknak megfelelő munkakörnyezetet teremtsen saját és munkavállalói számára.

Teljes körű munkavédelmi szolgáltatásaink által nyújtunk segítséget a vállalkozásoknak, hogy a törvény által előírt kötelezettségeiket maradéktalanul teljesíteni tudják saját és dolgozóik egészségének megőrzése érdekében.

A jogszabálynak megfelelő dokumentációk a következők:

Kockázatértékelés

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 54. § (2) bekezdése szerint: ha a munkáltatónak legalább egy fő alkalmazottja van, akkor a munkavédelmi kockázatértékelést kötelező elvégeztetnie, még akkor is, ha nem veszélyes tevékenységet folytat.

A kockázatértékelés elkészítése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül, tehát munkavédelmi és foglalkozás-egészségügyi szakember közreműködése szükséges a feladat elvégzéséhez.

Munkavédelmi oktatás

Jogszabály szerint addig egy munkavállaló sem foglalkoztatható, amíg munkavédelmi oktatáson nem vett részt. A munkavédelmi oktatást szakirányú végzettséggel rendelkező szakember tartja meg és dokumentálja. Az oktatás során ismertetni kell a munkavédelem legfontosabb szempontjait, valamint segíteni kell azok megvalósulását a mindennapi munkavégzés során.

Egyéni védőeszközök juttatási rendjének kidolgozása

Egyéni védőeszközt, védőfelszerelést kell biztosítani annak a munkavállalónak, aki veszéllyel, ártalommal járó munkát végez. A munkakörülmények, munkaeszközök és a technológia figyelembevételével szükséges az egyéni védőeszköz biztosítása.

Az egyéni védőeszköz juttatási rendjét írásban kell rögzíteni, ez a feladat munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül, elkészítése munkavédelmi és foglalkozás-egészségügyi szakember közreműködésével lehetséges.

Munkabalesetek bejelentése, kivizsgálása

Azokat a munkabaleseteket, amelyek esetében a munkavállaló több mint három munkanapon át nem volt munkaképes, valamint a foglalkozási megbetegedést és a fokozott expozíciós esetet be kell jelenteni, ki kell vizsgálni és nyilvántartásba kell venni.

A keresőképtelenséget okozó balesetek kivizsgálása a munkáltató irányításával történik, bevonva:

  • a munkavédelmi feladatokkal megbízott személyt,
  • a munkavédelmi képviselőt,
  • szükség szerint a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosát.

A baleset után ki kell vizsgálni  az ok – okozati összefüggést, illetőleg hogy milyen intézkedések történtek a baleset elkerülése érdekében.

A munkabalesetek kivizsgálása munkabiztonsági szaktevékenység!