Tűzvédelem

A tűzvédelmi jogszabályok, rendeletek által meghatározott követelmények teljesítése mind a munkáltatók, mind a magánszemélyek kötelezettsége. Ezeknek felmérésében és dokumentációjuk összeállításában nyújtunk segítséget Önnek, támogatjuk vállalkozását az esetleges felülvizsgálatok során!

Mivel minden munkahelynek kötelessége az egyes tűzesetekre való felkészülés és a megelőzés biztosítása az utóbbi időben a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kiemelt figyelmet fordít a cégek ellenőrzésére. A szabályszegést helyszíni bírsággal sújthatják, illetve a munkahely felelős vezetőjével szemben szabálysértési eljárás is indítható.

Az ilyen problémák elkerülése érdekében cégspecifikus felmérés keretén belül ajánlunk megoldásokat az ellenőrzések zökkenőmentes lebonyolítására és a szabályoknak való megfelelésre.Ezeknek figyelembevételével készítjük el a megfelelő dokumentációt és javaslatot teszünk a szükséges intézkedések megtételére. Felülvizsgálat alkalmával igény szerint részt veszünk az ellenőrzésen.

A jogszabálynak megfelelő dokumentációk a következők lehetnek:

Tűzvédelmi szabályzat

A Tűzvédelmi törvény rendelkezései szerint a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük amennyiben:

a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak
az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy
kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek

A Tűzvédelmi Szabályzat készítése tűzvédelmi szakmai képesítéshez és jogosultsághoz kötött tevékenység.

A Tűzvédelmi Szabályzatot a rendeltetésszerű tevékenység megkezdése előtt el kell elkészíteni, és a tevékenység megkezdésének időpontjától az alkalmazását el kell rendelni.

Tűzriadó terv

A tűzriadó terv az adott létesítményben keletkezhető tűz, vagy robbanás esetére az előre látható és tervezhető adatokat, információkat, feladatokat, szervezési megoldásokat, valamint a személyi és technikai lehetőségek felhasználását biztosító, veszélyhelyzet – kezelési forgatókönyv. Célja, hogy a munkahelyeken tűz keletkezése esetén eredményesen lehessen megszervezni a tűz jelzését, a tűz minél korábbi stádiumában történő eloltását, a veszélybe kerültek életének és a veszélyeztetett vagyontárgyak mentését, a károk csökkentését.

Tűzriadó Tervet köteles készíteni az a vállalkozás, amely:

– az általa üzemeltetett, bérelt épületrész, épület menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére, ellátására, kezelésére, nevelésére, oktatására, gondozására szolgál,

– oktatási intézmény működésére szolgál, amelynek megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt,

– tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiséggel rendelkezik, vagy az épületrészen, épületen egyidejűleg 300-nál több fő tartózkodhat, vagy

– 20-nál több férőhellyel rendelkező kereskedelmi szálláshellyel rendelkezik,

– épületrészre, épületre, szabadtérre, ha az olyan zenés szórakozóhely működésére szolgál, amely megengedett maximális befogadóképessége meghaladja az 50 főt,

– 1000 kg vagy 1000 liter mennyiséget meghaladó robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag – az üzemanyagtöltő állomásokon a kimérő szerkezetekhez kapcsolódó technológiai tartályokban tárolt üzemanyagot figyelmen kívül hagyva – előállítására, feldolgozására, tárolására szolgál, és az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő.

Tűzvédelmi oktatás

A munkáltatók csak olyan munkavállalót, illetve segítő családtagot foglalkoztathatnak, akik ismerik az ottani tevékenységgel kapcsolatos veszélyeket, biztonsági követelményeket, a tűz esetén követendő magatartás szabályait, a tűzjelzés lehetőségét és a tűzoltó készülékek használatát. A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalók, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagok tűzvédelmi oktatásáról és rendszeres – évenkénti – továbbképzéséről, annak érdekében, hogy a tűzvédelmi ismereteket és a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék. A tűzvédelmi oktatás a létesítményre vonatkozó tűzvédelmi előírások ismertetése, amely elméleti és gyakorlati részből áll. Szükség esetén rendkívüli tűzvédelmi oktatás végzése is szükségessé válhat.

Kiürítés számítás

Amennyiben egy vállalkozás 50 főnél több ember befogadására alkalmas helyiséget, épületet, vagy épületrészt üzemeltet vagy bérel, annak szintidőn belüli kiüríthetőségét kiürítés számítással, vagy azzal egyenértékű módon kell igazolnia.